V Z P O M Í N Á N Í

Texty a fotografie, týkající se vzpomínek jednotlivců a fotografie, videa  a dokumenty ze vzpomínkových akcí.