O   T O M T O   W E B U


Milí návštěvníci,

děkuji Vám, že jste, nejspíš ze zvědavosti, zavítali na tyto webové stránky. Proč vlastně vznikly? Když jsem se někdy začátkem roku 2018 začal zajímat o osudy obyvatel vily ILONA v Hulíně, tak jsem chtěl pouze napsat malý článek do místního měsíčníku. Jenže díky okolnostem jsem se postupně dostával k dalším a dalším informacím o osudech toho, kdo nechal zmíněnou vilu vystavět a tak jsem objevil zvláštní až magický životní příběh pana Jana Zaorálka, který působil 55 let coby profesionální kouzelník v první polovině 20. století pod uměleckým jménem PASPARTH.

Asi tak o rok později následovaly dvě společenské akce v Hulíně, coby připomínka tohoto, ve své době slavného, obyvatele Hulína. (Záměrně nepoužívám slovo "rodáka", protože v Hulíně se, bohužel, nenarodil, pouze zde prožil poslední třetinu svého života, o čemž se můžete dočíst v jeho životopisu.) Byla to výstava ke 130. výročí jeho narození a Galavečer - Pasparthův memoriál. Obě akce skončily a mně (a nejen mně) nějak přišlo líto, že exponáty z výstavy zase zmizí z očí veřejnosti do depozitů a tak jsem se rozhodl, že vytvořím alespoň takovou virtuální trvalou expozici všech pro mne dostupných fotodokumentů, která by díky internetu kdykoliv a kdekoliv dala možnost zájemcům se s těmito zajímavými věcmi alespoň takto seznámit. Nutno dodat, že při tvorbě stránek jsem se dopátral ještě mnoha dalších dokumentů a informací, které neměli ani návštěvníci zmíněné výstavy možnost vidět a získat.

A tak díky přispění několika ochotných lidiček, kteří mi různými způsoby pomohli shromáždit docela bohatou fotodokumentaci a též za finančního přispění Unie moravských kouzelníků na provoz stránek se můžete seznámit se zajímavostmi celého života Jana Zaorálka - Paspartha. Je hodně pravděpodobné, že se tyto stránky časem obohatí o další, zatím neznámé či nezpracované dokumenty či informace. Pokud k tomu dojde, bude to uvedeno v sekci AKTUALITY.

Doufám, že se Vám návštěva webových stránek bude líbit a budete-li mít potřebu se k jejich obsahu či formě vyjádřit, můžete tak učinit v sekci KONTAKT.

Kouzelný zážitek Vám přeje autor.

V Hulíně dne 1. prosince 2019                                                                        Ing. Ivo Káňa

Mé poděkování za poskytnutí informací, materiálů a spolupráci patří:

Petru Zaorálkovi, Lucii Kohoutkové, Andree Miklasové, Josefu Ponczovi, Ladislavu Horákovi st., Mgr. Petru Jirákovi a prof. Robbie Aitkenovi (Anglie) . Díky těmto dobrým duším mohl tento web vzniknout. Všem Vám velký dík !