H U L Í N S K Á           S E T K Á N Í


Fotografie ze setkání rodiny, přátel a pokračovatelů kouzelnického odkazu Paspartha v Hulíně - místě trvalého odpočinku Jana Zaorálka.


Hulínská setkání aneb Jak to začalo

Když se v roce 1988 Pasparthův Memoriál konal poprvé v Přerově (Pasparthově rodišti), přišel pan Ladislav Horák st. (kouzelník a posléze zakladatel fy Magic Studio 2000) s myšlenkou setkání moravských kouzelníků v místě posledního odpočinku toho, po němž byl memoriál nazván. Myšlenka se setkala s kladným ohlasem a tak se každoročně koncem května (přibližně v době narozenin Jana Zaorálka - 29.5.), schází skupina kouzelníků, kteří se hlásí k jeho odkazu, a položením kytice a tichou vzpomínkou uctí takto památku tohoto jejich slavného předchůdce. Vzhledem k tomu, že v Hulíně, kde je hrob Jana Zaorálka, žijí i jeho potomci ( přímo ve vile ILONA jeho syn Petr), tak bývají i nepravidelná společná setkání kouzelníků a Zaorálkovy rodiny. A tato rodina, mající přátelský vztah k současné generaci kouzelníků, je také zvána i na memoriály a další podobné kouzelnické akce.

___________________________________________

V roce 2001 založila skupina kouzelníků, působících na Moravě, sdružení, které si dalo název Unie moravských kouzelníků (UMK). Pro zvýšení prestiže sdružení bylo rozhodnuto zvolit si nějakého významného kouzelníka za patrona. Návrhy byly tenkrát dva: Mr. Longmark a Mr. Paspaparth. Protože nebyla jednoznačná shoda na tom, který z nich je ten pravý, došlo k tajnému hlasování členů unie a z něj vyšel vítězně právě Jan Zaorálek - Pasparth a stal se tak patronem UMK a takto pomyslně drží nad moravskými kouzelníky a jejich kouzelnickou činností svou ochranou ruku.
Pamětní deska

Z iniciativy pana Ladislava Horáka st. z Klubu moderní magie ZK ROH Přerovských strojíren byl osloven grafik této továrny Radim Zapletal, který vypracoval návrh a podle něj ve spolupráci s krajskou organizací Českého magického svazu v Ostravě byla vyrobena zaměstnanci Přerovských strojíren (provoz 04) pod vedením mistra Ignáce Hošáka bronzová pamětní deska jako uctění památky Jana Zaorálka - Paspartha. Tato pamětní deska byla slavnostně odhalena za přítomnosti paní Marie Zaorálkové dne 27. 5. 1989 v prostorách Klubu moderní magie na náměstí Svobody 20 v Přerově a to u příležitosti 100. výročí narození Mr. Paspartha.

Vzhledem k tomu, že začátkem 90. let musel Klub moderní magie opustit své sídlo, byla pamětní deska v roce 1993 převezena z Přerova do Hulína, kde byla umístěna u vchodu do vily Ilona, v níž Pasparth bydlel a kde zůstal bydlet i kouzelníkův syn Petr. V rámci modernizace fasády vily Ilona byla deska dočasně sňata a bude po dokončení úprav na domě vrácena opět na své původní místo.