F O T O  -  V I D E O


Odkazy na fotogalerie a videa z akcí, které byly tematicky věnované odkazu kouzelníka Jana Zaorálka - Paspartha.


______________________________________

Pamětní kniha "Pasparth a Ilona"

Pamětní kniha, obsahující dokumenty a fotografie z profesního a soukromého života Jana Zaorálka - Paspartha. Video vyrobila v roce 2012 jako připomínku 50. výročí úmrtí Umělecká agentura Joker Ostrava ve spolupráci s Josefem Ponczou (prezidentem Unie moravských kouzelníků).


Pasparthův memoriál 1988 Přerov - Výstava a setkání účastníků

Záznam z vernisáže výstavy a setkání účastníků Pasparthova memoriálu, který se konal v roce 1988 v Přerově.


Pasparthův memoriál zrcadlí život kouzelníka Jana Zaorálka

Reportáž TVS Zlín z vernisáže výstavy v hulínské Galerii Informačního centra, uspořádané ke 130. výročí narození kouzelníka Jana Zaorálka - Paspartha.