P A S P A R T H Ů V             M E M O R I Á L     


Informace o historii Pasparthova memoriálu, plakáty, články, fotografie a videa z některých ročníků .