H i s t o r i e

Pasparthův memoriál - jak to začalo ?

Jak vlastně vznikl nápad pořádat Pasparthův memoriál? Tak na to zavzpomínal jeho spoluzakladatel Josef Poncza.

Na karlovarském festivalu Magiáles Šarivari v roce 1967 seděli u stolu ostravští kouzelníci s kolegy z Třince. Josef Poncza s Bedřichem Slowikem přišli s myšlenkou uspořádat podobný mezinárodní festival na Moravě. Bedřich Slowik slíbil, že tuto myšlenku projedná s vedením Společenského domu ROH Třineckých železáren, zda by měli zájem pořádat podobný festival jako je v Karlových Varech. 

Grandhotell AMBASSADOR s varieté Orfeum v Karlových Varech

Dříve karlovarské varieté ORFEUM, kde se konaly přehlídky "Magiáles Šarivari"

První myšlenka zorganizovat první festival na Moravě. Foto z Varieté Orfeum v Karlových Varech na festivalu Šari Vari - Bedřich Slowik (vlevo) a Josef Poncza.

Po čase, když vedení Společenského domu schválilo tento záměr i předběžný rozpočet na něj, bylo třeba vypracovat nějakou koncepci - dnes by se řeklo projekt. 

V Ostravě - Hrabůvce v salonku Hotelového domu Dolu Hlubina se sešli předsedové kouzelnických klubů z Ostravy a Třince, Jiří Krejčí a Karel Hendrich, dále Bedřich Slowik, Josef Poncza a Zdeněk Pivec. Během dopoledne vypracovali regule a organizační plán, podle kterého se měl festival řídit. Výhodou na této schůzce byla účast Zdeňka Pivce, který se v tu dobu přestěhoval z Karlových Varů do Ostravy. Byl  členem karlovarského Divadla divů a pomáhal Josefu Ouřadovi s organizací festivalů v Karlových Varech. Díky svým zkušenostem byl velmi dobrým poradcem. 

Zdeněk Pivec (vlevo) a Karel Hendrich 

Ing. Jiří Krejčí

Z několika návrhů, jak by se festival měl jmenovat, byl přijat návrh Josefa Ponczy, aby nesl jméno Paspartha, slavného moravského kouzelníka. A tak se zrodil Pasparthův memoriál.

Poprvé se Pasparthův memoriál konal v roce 1969 v Třinci a první cenu Grand Prix získal Ing. Jiří Krejčí z Ostravy. Soutěžní charakter memoriálu trval několik ročníků, pak přešel do formy nesoutěžní přehlídky. Po několika prvních ročnících, které se konaly v Třinci se změnilo vedení pořadatelského kolektivu protože Bedřich Slowik se přestěhoval do Ostravy a Karel Heindrich zemřel. Nakonec došlo k tomu, že na organizaci memoriálu již nebyly v Třinci podmínky a tak došlo k přerušení kontinuity konání memoriálu. Na přelomu 80. a 90. let se pořádání několika ročníků ujali členové přerovského Klubu moderní magie při ZK ROH Přerovských strojíren. Poté byla opět několikaletá pauza a v letech 2004 a 2005 se pořádání ujal otrokovický kouzelník Lukáš Jašek splolu s UMK a Jiřím Hadašem. Ten byl také s UMK pořadatelem prozatím posledního ročníku v Hulíně v roce 2019. 

Z několika návrhů, jak by se festival měl jmenovat, byl přijat návrh Josefa Ponczy, aby nesl jméno Paspartha, slavného moravského kouzelníka. A tak se zrodil Pasparthův memoriál.

Poprvé se Pasparthův memoriál konal v roce 1969 v Třinci a první cenu Grand Prix získal Ing. Jiří Krejčí z Ostravy. Soutěžní charakter memoriálu trval několik ročníků, pak přešel do formy nesoutěžní přehlídky. Po několika prvních ročnících, které se konaly v Třinci se změnilo vedení pořadatelského kolektivu protože Bedřich Slowik se přestěhoval do Ostravy a Karel Heindrich zemřel. Nakonec došlo k tomu, že na organizaci memoriálu již nebyly v Třinci podmínky a tak došlo k přerušení kontinuity konání memoriálu. Na přelomu 80. a 90. let se pořádání několika ročníků ujali členové přerovského Klubu moderní magie při ZK ROH Přerovských strojíren. Poté byla opět několikaletá pauza a v letech 2004 a 2005 se pořádání ujal otrokovický kouzelník Lukáš Jašek splolu s UMK a Jiřím Hadašem. Ten byl také s UMK pořadatelem prozatím posledního ročníku v Hulíně v roce 2019. 


Zde je přehled jednotlivých ročníků tak, jak je mají v paměti členové UMK:

Rok Datum Místo Poznámka
1969 14. - 15.11. Třinec První ročník
1970 30.10 - 1.11. Třinec
1971 15. - 16.10 Třinec
1974 12.10. Třinec
1976 Třinec
1978 26. - 29.10 Třinec V rámci 7. ročníku Mistrovství ČSSR v moderní magii
1988 Přerov Spojeno s výstavou Pasparthových rekvizit a dokumentů
1991 24. - 25.5. Přerov / Hulín Pracovní setkání v Přerově, vystoupení v Hulíně
1993 5.6. Přerov
2004 17.9. Otrokovice
2005 11.11. Otrokovice
2019 24.5. Hulín Spojeno s výstavou Pasparthových rekvizit a dokumentů ke 130. výročí narození